Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
Declarație de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare
 
 
HCL Nr. 50/15-12-2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2023 la nivelul Comunei Smardan, Judetul Tulcea
hclanexe
PH 50 - 2022.doc -
 
HCL Nr. 6/31-01-2022 privind aprobarea modificarii HCL 11/31.01.2020 privind aprobarea regulamentului de plata a taxei de habitat
hclanexe
h6.doc -
 
HCL Nr. 4/31-01-2022 privind aprobarea revocarii partiale a HCL 42/22.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022
hclanexe
h4.doc -