>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA SMÂRDAN
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistență socială
pe(0,1)
 
Compartimentul asistenti personali
ce(6,3)
 
Compartimentul urbanism și cadastru
pe(1,0) ce(1,0)
 
           
         
             
           
Compartimentul agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul stație apă
ce(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul contabilitate, achiziții publice și impozite și taxe locale
pe(1,2)
             
                            
             
                       
Compartimentul administrație
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul sănătate
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
ce(0,3)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-04-19): Anexa 1 la HCL 49/2021

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 3, vacante 3)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 11, vacante 6)
 
TOTAL  posturi:  26 (ocupate 17, vacante 9)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI SMÂRDAN
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 49/2021
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     MARCULESCU VASILE PETRICA    
2 viceprimar                     CHELCAN MARIN    
Secretar general
3       secretar general   I S         COMIŞAN ANCA 5  
Compartiment asistenti personali
4       asistent personal G BERECHET GHEORGHE  
5       asistent personal G PICOS OLIMPIA  
6       asistent personal G RENŢIA CARMEN 2  
7       asistent personal G GIUMALĂ CONSTANŢA 3  
8       asistent personal G MOLDOVEANU OCTAVIA 4  
9       asistent personal G SARĂU IOANA 5  
10       asistent personal G vacant    
11       asistent personal G vacant    
12       asistent personal G vacant    
Compartiment stație apă
13       muncitor iv M TIRON CONSTANTIN  
14       muncitor iv M GHEORGHE CRISTIAN-VIOREL 4  
Compartiment contabilitate, achiziții publice și impozite și taxe locale
15       inspector I superior S SIMINOI LENUŢA 5  
16       consilier I superior S vacant    
17       consilier achiziții publice I superior S vacant    
Compartiment administrație
18       muncitor ii M RADU ANDREI 5  
Compartiment sănătate
19       asistent medical comunitar M BUZEA LIDIA-MIHAELA 5  
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
20       consilier i S vacant    
21       consilier i S vacant    
22       consilier i S vacant    
Compartiment urbanism și cadastru
23       inspector de specialitate 1 S MARCULESCU PETRE SORIN  
24       referent III superior M SARĂU ŞTEFAN 5  
Compartiment asistență socială
25       inspector I superior S vacant    
Compartiment agricol
26       consilier I superior S CALOIAN MARIOARA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 7
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 6
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 17
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 17
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 4
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 26
MARCULESCU VASILE PETRICA
primar

      LS