• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Smârdan: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 40/27-09-2022 privind aprobarea alimentarii cu apa a canalelelor de pe islazul comunal 02-10-2022    - -
HCL 39/27-09-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Smârdan 02-10-2022    -
HCL 38/12-09-2022 privind aprobarea strategiei integrate de dezvoltare durabilă a comunei Smârdan Județul Tulcea 2021-2027 25-09-2022    - -
HCL 37/12-09-2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Smârdan în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Maior Ioan Murgescu” Smârdan pentru anul școlar 2022-2023 25-09-2022    - -
HCL 36/12-09-2022 privind implementarea proiectului „Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor, cu aport voluntar, in comuna Smârdan, judetul Tulcea” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar 25-09-2022    -
HCL 35/12-09-2022 privind aprobarea Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2022-2023 al Comunei Smârdan, judetul Tulcea 25-09-2022    -
HCL 34/12-09-2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300120/ 15.05.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720ROI0041723800049/ 15.06.2018, pentru proiectul “Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Smârdan, județul Tulcea” 25-09-2022    - -
HCL 33/08-08-2022 privind revocarea HCl 12/22.03.2022 privind validare mandat consilier SilifonViorel 16-08-2022    - -
HCL 32/29-07-2022 privind aprobarea implementării proiectului de investiții "Modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Smârdan județul Tulcea" in cadrul POPAM 2014-2020 - Strategia de Dezvoltare Locala Intergrata a zonei pescaresti Dunarea Veche Bratul Macin, Masura 2 Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural si cultural si cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin precum și a indicatorilor tehnico-economici 12-08-2022    - -
HCL 31/29-07-2022 privind ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 12-08-2022    - -
HCL 30/20-07-2022 privind rectificare bugetului general consolidat 31-07-2022    -
HCL 29/04-07-2022 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Smardan 13-07-2022    -
HCL 28/28-06-2022 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport aferente vizitarii Aqua Magic 07-07-2022    - -
HCL 27/28-06-2022 privind aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii , aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza comunei Smârdan judetul Tulcea 07-07-2022    -
HCL 26/28-06-2022 privind aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Smârdan județul Tulcea 07-07-2022    -
HCL 25/28-06-2022 privind atribuirea in folosinta gratuita, in baza Legii nr.15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, a unui teren in suprafata de 500 mp. din domeniul privat al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domanie TM. 07-07-2022    - -
HCL 24/28-06-2022 privind atribuirea in folosinta gratuita, in baza Legii nr.15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, a unui teren in suprafata de 500 mp. din domeniul privat al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului SN 07-07-2022    - -
HCL 23/28-06-2022 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 500 mp, doamnei CA 07-07-2022    - -
HCL 22/28-06-2022 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 500 mp, doamnei AAM 07-07-2022    - -
HCL 21/16-05-2022 privind aprobarea rectificării Bugetului General Consolidat al comunei Smârdan 25-05-2022    -
HCL 20/11-05-2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Înființare parc de joacă în zona de extindere a comunei Smârdan județul Tulcea” 20-05-2022    - -
HCL 19/11-05-2022 privind aprobarea modifcării Organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Smardan 20-05-2022    -
HCL 18/11-05-2022 privind aprobarea completării domeniului privat al UAT Comuna Smârdan 20-05-2022    - -
HCL 17/11-05-2022 privind alegerea președintelui de ședință 20-05-2022    - -
HCL 16/14-04-2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la MLPDA a proiectului privind investiția ” Înființare sistem de distribuție gaze naturale” 23-04-2022    - -
HCL 15/22-03-2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor secretarului general al comunei Smârdan pentru anul 2021 31-03-2022    - -
HCL 14/22-03-2022 privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe raza comunei Smârdan în anul 2022 31-03-2022    -
HCL 13/22-03-2022 privind modificare HCL 61/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local 31-03-2022    - -
HCL 12/22-03-2022 privind validare mandat consilier local 31-03-2022 Abrogată de hotărârea Nr. 33/2022
-
HCL 11/07-03-2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție eliberată de FGCR pentru proiectul Modernizarea rețelei de drumuri de interes local 16-03-2022    - -
HCL 10/28-02-2022 privind aprobarea bugetului general consolidat 09-03-2022    -
HCL 9/28-02-2022 privind incetare mandat consilier local 09-03-2022    - -
HCL 8/14-02-2022 privind modificarea devizului general Infiintarea retea de canalizare 23-02-2022    - -
HCL 7/31-01-2022 privind aprobarea modificare HCL 21/11.05.2021 privind aprobarea Procedurii de acordare a anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante 22-02-2022    - -
HCL 6/31-01-2022 privind aprobarea modificarii HCL 11/31.01.2020 privind aprobarea regulamentului de plata a taxei de habitat 22-02-2022    - -
HCL 5/31-01-2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei de alipire a 2 imobile rezultand imobilul cu numar cadastral 34042 in suprafata de 2030 mp 22-02-2022    - -
HCL 4/31-01-2022 privind aprobarea revocarii partiale a HCL 42/22.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022 22-02-2022    - -
HCL 3/31-01-2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 al Scolii Gimnaziale Maior Ioan Murgescu Smardan 22-02-2022    - -
HCL 2/31-01-2022 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat pe tara pentru anul 2022 22-02-2022    -
HCL 1/31-01-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta 22-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină