• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Smârdan: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 101/31-10-2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Smârdan, județul Tulcea. 05-11-2023    -
HCL 100/20-10-2023 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgență conform dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 5 din Legea 416/2001, familiilor Hrabanov și Baloș, grav afectate de incendii, în Comuna Smârdan, județul Tulcea. 05-11-2023    - -
HCL 99/20-10-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Smardan, județul Tulcea. 05-11-2023    -
HCL 98/20-10-2023 privind aprobarea contului de execuție la 30.09.2023 al Comunei Smârdan, județul Tulcea. 05-11-2023    - -
HCL 97/20-10-2023 privind neasumarea de către comuna Smârdan, județul Tulcea, pentru anul școlar 2023-2024, a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 – 2029 05-11-2023    - -
HCL 96/20-10-2023 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului in suprafata de 500 mp, domnului Radu Constantin. 05-11-2023    - -
HCL 95/20-10-2023 privind aprobarea modificării HCL nr. 3/01.02.2023 privind actualizarea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare. 05-11-2023    - -
HCL 94/20-10-2023 privindaprobarea modificării și completării Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Smârdan, județul Tulcea. 05-11-2023    - -
HCL 93/20-10-2023 privind aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridica în instanță cu Cabinet de Avocat Anca Gongea. 05-11-2023    - -
HCL 92/20-10-2023 privind aprobare punere în funcțiune Parc Fotovoltaic II în Comuna Smârdan, județul Tulcea. 05-11-2023    - -
HCL 91/20-10-2023 privind aprobare punere în funcțiune Parc Fotovoltaic I în Comuna Smârdan, județul Tulcea. 05-11-2023    - -
HCL 90/20-10-2023 privind aprobare deviz ”Renovare acoperiș sediu primărie” în Comuna Smârdan, județul Tulcea. 05-11-2023    - -
HCL 89/20-10-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții: ”Infiintare platforma comunală TIP PC 2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Smârdan, județul Tulcea.” 05-11-2023    -
HCL 88/20-10-2023 privind aprobare implementare proiect de investiții: ”Infiintare platforma comunală TIP PC 2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Smârdan, județul Tulcea.” 05-11-2023    -
HCL 87/20-10-2023 privind revocarea HCL nr. 70/04.09.2023 privind implementarea proiectului de investiții:”Inființare platformă comunală TIP PC4 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în Comuna Smârdan, județul Tulcea” 05-11-2023    - -
HCL 86/20-10-2023 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Smârdan 05-11-2023    - -
HCL 85/20-10-2023 privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Consiliul de Administratie al școlii gimnaziale ”Maior Ioan Murgescu”, în Comuna Smârdan, județul Tulcea 05-11-2023    - -
HCL 84/22-09-2023 privind aprobare Rectificare Buget Local al Comunei Smardan, județul Tulcea 01-10-2023    - -
HCL 83/22-09-2023 privind aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică în instanță cu Cabinet de Avocat A. Gongea 01-10-2023    - -
HCL 82/22-09-2023 privind aprobarea rezilierii contractului de asistenta si reprezentare juridică în instantă nr. 30/10.05.2019, încheiat cu Cabinet de Avocatura D. Ionașcu 01-10-2023    - -
HCL 81/12-09-2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Smârdan, județul Tulcea 19-09-2023    - -
HCL 80/04-09-2023 privind aprobarea oportunitatii trecerii unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Smardan, respectiv C.A.1, C.A.2, C.A.3 și a canalelor care desrvesc amenajarea de irigatii MACIN-23 AUGUST, in domeniul public al statului -respectiv in administrarea A.N.I.F. 19-09-2023    - -
HCL 79/04-09-2023 privind aprobarea infiintarii ”Serviciului Public de alimentare cu apa, cu personalitate juridică, in subordinea Consiliului Local al comunei Smardan, judetul Tulcea 19-09-2023    - -
HCL 78/04-09-2023 privind aprobarea Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2023-2024 al comunei Smardan, judetul Tulcea 19-09-2023    - -
HCL 77/04-09-2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Smardan, judetul Tulcea 19-09-2023    - -
HCL 76/04-09-2023 privind atribuirea in folosinta gratiuta, in baza legii 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala in suprafata de 500 mp, din domeniul privat al Comunei Smardan, judetul Tulcea, domnului Bolboceanu I. 19-09-2023    - -
HCL 75/04-09-2023 privind aprobare deviz de lucrari ”Reparații cladire sediu primarie” in comuna Smardan, județul Tulcea 19-09-2023    - -
HCL 74/04-09-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului de investiții ”Scoli verzi” in comuna Smardan, judetul Tulcea 19-09-2023    - -
HCL 73/04-09-2023 privind aprobarea implementării proiectului de investiții ”Scoli verzi” 19-09-2023    - -
HCL 72/04-09-2023 privind aprobare vanzare directă Tiron G. a terenului în suprafață de 877 mp, situat în T34, P230, CF 30379, aparținând domeniului privat al comunei Smardan, pe care este amplasată o locuinta proprietate personala 19-09-2023    - -
HCL 71/04-09-2023 privind aprobare vânzare directă Mitache. G. a ternului în suprafață de 1079 mp, situat in T34, P230, Lot 40, CF 30400, aparținand domeniului privat al comunei Smardan, pe care este amplasată o construcție proprietate personala 19-09-2023    - -
HCL 70/04-09-2023 privind aprobare implementare proiect de investiții ”Inființare platforma comunala TIP PC4 pentru depozitarea și managementulul gunoiului de grajd 19-09-2023 Abrogată de hotărârea Nr. 87/2023
-
HCL 69/04-09-2023 privind aprobare declarare bun de interes public local 19-09-2023    - -
HCL 68/04-09-2023 privind aprobare prelungire prin act aditional pe o perioada de 5 ani a contractelor de inchiriere nr. 1/01.08.2018, 2/01.08.2018,3/01.08.2018, 4/01.08.2018, 5/02.08.2018, 6/03.08.201/, 7/03.08.2018, 8/06.08.2018, 9/07.08.2018, 11/08.08/2018, 12/09.08.2018, 13/09.08.2018, 15/13.08.2018, 16/13.08.2018, 17/13.08.2018, 18/13.08.2018 19-09-2023    - -
HCL 67/04-09-2023 privind aprobarea perioadei efectuarii inventarierii anuale a bunurilor, care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Smârdan, județul Tulcea,precum si a perioadei efectuarii acestuia 19-09-2023    - -
HCL 66/04-08-2023 privind aprobarea alimentarii cu apa a canalelor de pe islazul comunal-Orezarie, al Comunei Smardan, judetul Tulcea 13-08-2023    - -
HCL 65/04-08-2023 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Smardan, judetul Tulcea, in vederea reprezentarii Consiliului Local al Comunei Smardan in fata instantelor de judecata in Dosar nr. 793/253/2023 13-08-2023    - -
HCL 64/04-08-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta Chelcan M 13-08-2023    - -
HCL 63/14-07-2023 privind aprobarea incheierii unui contract cu o firma de transport persoane in vederea asigurarii transportului cetatenilor si elevilor Comunei Smardan, judetul Tulcea, pe ruta Smardan-Braila. 23-07-2023    - -
HCL 62/14-07-2023 privind aprobarea radierii din inventarul domeniului privat al Comunei Smardan, Judetul Tulcea, a suprafeței de 2030 mp, CF 34042 23-07-2023    - -
HCL 61/14-07-2023 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Smardan, judetul Tulcea 23-07-2023    - -
HCL 60/14-07-2023 privind aprobarea valorii finale a lucrarilor executate pentru obiectivul de investitii ”Construire dispensar uman” in Comuna Smardan, judetul Tulcea 23-07-2023    - -
HCL 59/14-07-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Smardan, judetul Tulcea 23-07-2023    - -
HCL 58/14-07-2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru investitia ”Infiintare retea de canalizare si Statie de Epurare” in Comuna Smardan, judetul Tulcea 23-07-2023    - -
HCL 57/14-07-2023 privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al comunei Smardan, judetul Tulcea, a suprafetei de 109672 mp, conform CF 31591, situat in T25, P 176, suprafata reiesita la finalizarea cadastrarii sistematice a extravilanului comunei Smardan si omisa la inventariere 23-07-2023    - -
HCL 56/14-07-2023 privind aprobarea inscrierii in CF 33402, apartinand domeniului privat al Comunei Smardan, judetul Tulcea, a suprafetei de 0,5 ha, TP.32370/08.03.1994, proprietar Rata N. 23-07-2023    - -
HCL 55/14-07-2023 privind achizitia si montajul unui nou transformator electric de putere 100 KVA, pentru obiectivul ”Uzina de Apa” a comunei Smardan, judetul Tulcea 23-07-2023    - -
HCL 54/14-07-2023 privind aprobarea achizitiei unor indicatoare rutiere pentru limitare de viteza in valoare de 6000 lei, in Comuna Smardan, Judetul Tulcea 23-07-2023    - -
HCL 53/14-07-2023 privind aprobarea contului de executie la 30.06.2023 al comunei Smardan, judetul Tulcea 23-07-2023    - -
HCL 52/14-07-2023 privind aprobarea unui drept pentru ocuparea temporara/permanenta a unor suprafete de teren din domeniul public pentru investitia”Înfiintare retea de canalizare si Statie de epurare”, in Comuna Smardan, judetul Tulcea 23-07-2023    - -
HCL 51/14-07-2023 privind aprobarea fișei de calcul a prețului pe mc apa potabilă furnizată populatiei si agentilor economici de către Statia de alimentare cu apa în Comuna Smârdan, județul Tulcea 23-07-2023    - -
HCL 50/13-06-2023 privind aprobarea completării art. 1, pct. I, din HCL nr. 34/22.05.2023 privind indicatorii tehnico-economici la proiectul de investiții ”Sistem de supraveghere video” în Comuna Smârdan, județul Tulcea 24-06-2023    - -
HCL 49/13-06-2023 privind aprobarea modificării și completării art.6 și art.8 din HCL nr. 33/22.05.2023, privind implementarea proiectului de investiții ”Sistem de supraveghere video”, în comuna Smârdan, județul Tulcea 24-06-2023    - -
HCL 48/13-06-2023 privind aprobarea achiziției unor limitatoare de viteză în valoare de 22500 lei, în Comuna Smârdan, județul Tulcea 24-06-2023    - -
HCL 47/13-06-2023 privind aprobarea unui ajutor financiar in sumă de 10000 lei in vederea achitării transportului copiilor din Comuna Smârdan, județul Tulcea, la parcul acvatic Aqua Magic din Constanța 24-06-2023    - -
HCL 46/13-06-2023 privind atribuirea în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unui teren in suprafață de 500 mp, din domeniul privat al Comunei Smardan, județul Tulcea, pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Grosu G. 24-06-2023    - -
HCL 45/13-06-2023 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 500 mp, domnului Grosu N. 24-06-2023    - -
HCL 44/13-06-2023 privind aprobarea Indemnizației Primarului, Viceprimarului și a salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Smârdan, județul Tulcea 24-06-2023    - -
HCL 43/13-06-2023 privind aprobarea vânzarii directe catre d-na Dima V.a terenului in suprafata de 1165 mp, situat in T35, P378/2, Lot 2, aparținand domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală 24-06-2023    - -
HCL 42/13-06-2023 privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a terenului intravilan arabil în suprafață de 3747 mp, situat în T32, A 1387-1388-1389, aparținând domeniului privat al Comunei Smardan, județul Tulcea 24-06-2023    - -
HCL 41/13-06-2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Smârdan, județul Tulcea 24-06-2023    - -
HCL 40/13-06-2023 privind aprobarea inlocuirii proiectantului pentru proiectul de investitii:”Înființarea rețea de canalizare și Stație de epurare” în comuna Smârdan, județul Tulcea 24-06-2023    - -
HCL 39/13-06-2023 privind aprobarea modificării Devizului General de lucrări pentru proiectul:”Înființare rețea de canalizare și Stație de epurare” în comuna Smârdan, Județul Tulcea 24-06-2023    - -
HCL 38/22-05-2023 privind acordare teren folosinta gratuita LEGEA 15/2003-republicata -privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire locuinta proprietate personala 500 mp Șerban A.V. 29-05-2023    - -
HCL 37/22-05-2023 privind acordare teren folosinta gratuita LEGEA 15/2003-republicata -privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire locuinta proprietate personala 500 mp, Dachi M.C. 29-05-2023    - -
HCL 36/22-05-2023 privind acord drept de folosinta teren WE BUILD-IHI 29-05-2023    - -
HCL 35/22-05-2023 privind aprobare prelungire contract de reprezentare juridica cabinet avocat Ionascu D. 29-05-2023    - -
HCL 34/22-05-2023 privind aprobare indicatori tehnico-economici proiect ”Sistem video” 29-05-2023    - -
HCL 33/22-05-2023 privind aprobare implementare proiect ”Sistem video” 29-05-2023    - -
HCL 32/15-05-2023 privind aprobarea diminuarii suprafetei de 31.464 mp, cu 981 mp, din CF 31365 21-05-2023    - -
HCL 31/15-05-2023 privind obtinerea acordului de principiu in vederea transmiterii imobilului cu destinatia cabinet sanitar veterinar din domeniul privat al statului catre domeniul privat al UAT 21-05-2023    - -
HCL 30/15-05-2023 privind aprobare radiere din domeniul privat a suprafetei de 1047 mp din CF 30402 21-05-2023    - -
HCL 29/15-05-2023 privind aprobare dezlipire suprafata 53.997 mp, CF 32338 21-05-2023    - -
HCL 28/15-05-2023 privind aprobare dezlipire suprafata 635.951 mp. CF 33918 21-05-2023    - -
HCL 27/15-05-2023 privind aprobare dezlipire suprafata 951.589 mp, CF 32417 21-05-2023    - -
HCL 26/15-05-2023 privind aprobare dezlipire suprafata 7788 mp, CF 34047 21-05-2023    - -
HCL 25/15-05-2023 privind dezlipire imobil teren suprafata de 450.881 mp, CF 33916 21-05-2023    - -
HCL 24/15-05-2023 privind atribuirea in folosinta gratuita tinerilor intre 18-35 ani, a 500 mp pentru construire locuinta 21-05-2023    - -
HCL 23/15-05-2023 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei 21-05-2023    - -
HCL 22/15-05-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta 21-05-2023    - -
HCL 21/21-04-2023 privind Adrearea si includerea teritoriului Comunei Smardan la parteneriatul LEADER 28-04-2023    - -
HCL 20/21-04-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local 28-04-2023    - -
HCL 19/21-04-2023 privind aprobarea contului de executie la 31.03.2023 28-04-2023    - -
HCL 18/10-04-2023 privind nominalizare comisie de evaluare performante profesionale Secretar General 16-04-2023    - -
HCL 17/10-04-2023 privind aprobarea incheierii exercitiului financiar la 31.12.2022 16-04-2023    - -
HCL 16/20-03-2023 privind aprobarea prevederilor art. 1 din OUG 115/2022, incepand cu data de 01.01.2023 27-03-2023    - -
HCL 15/20-03-2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic - Modernizare Sistem de alimentare cu apa in comuna Smardan, Judetul Tulcea 27-03-2023    - -
HCL 14/20-03-2023 privind insusirea si aprobarea documentatiei de aprobarea a inscrierii in CF 33146 a 0,5 ha, TP.56480, imobil aflat in inventarul domeniului privat al comunei Smarda,, la pozitia 275 27-03-2023    - -
HCL 13/20-03-2023 privind insusirea si aprobarea documentatiei de inscriere in CF 31816 a 0,9 Ha, TP 95661/09.10.2006, imobil aflat in inventarul domeniului privat al Comunei Smardan, pozitia 85 27-03-2023    - -
HCL 12/20-03-2023 privind insusirea si aprobarea documentatiei cu propunerea de aprobare a dezlipirii suprafetei de 9 ha din CF 32571 27-03-2023    - -
HCL 11/20-03-2023 privind aprobarea unui ajutor financiar in suma de 5000 lei - scoala altfel transport elevi Smardan-Bran, Scoala Maior Ioan Murgescu 27-03-2023    - -
HCL 10/20-03-2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului General Consolidat 27-03-2023    - -
HCL 9/20-03-2023 privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 27-03-2023    -
HCL 8/27-02-2023 privind Planului urbanistic zonal –plan zona de extindere pentru anul 2023 05-03-2023    - -
HCL 7/27-02-2023 privind aprobarea Planului pentru asistenta sociala pentru anul 2023 05-03-2023    - -
HCL 6/27-02-2023 privind aprobarea Planului pentru organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pentru anul 2023 05-03-2023    - -
HCL 5/27-02-2023 privind aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2023 05-03-2023    - -
HCL 4/01-02-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta 07-02-2023    - -
HCL 3/01-02-2023 privind aprobarea actualizarii Acordului de cooperare 07-02-2023    - -
HCL 2/01-02-2023 privind aprobarea bugetului consolidat general pe anul 2023 07-02-2023    -
HCL 1/30-01-2023 privind implementare proiect 07-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină