• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Smârdan: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 21/16-05-2022 privind aprobarea rectificării Bugetului General Consolidat al comunei Smârdan 10-06-2022    -
HCL 20/11-05-2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Înființare parc de joacă în zona de extindere a comunei Smârdan județul Tulcea” 05-06-2022    - -
HCL 19/11-05-2022 privind aprobarea modifcării Organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Smardan 05-06-2022    -
HCL 18/11-05-2022 privind aprobarea completării domeniului privat al UAT Comuna Smârdan 05-06-2022    - -
HCL 17/11-05-2022 privind alegerea președintelui de ședință 05-06-2022    - -
HCL 16/14-04-2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la MLPDA a proiectului privind investiția ” Înființare sistem de distribuție gaze naturale” 09-05-2022    - -
HCL 15/22-03-2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor secretarului general al comunei Smârdan pentru anul 2021 16-04-2022    - -
HCL 14/22-03-2022 privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe raza comunei Smârdan în anul 2022 16-04-2022    -
HCL 13/22-03-2022 privind modificare HCL 61/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local 16-04-2022    - -
HCL 12/22-03-2022 privind validare mandat consilier local 16-04-2022    - -
HCL 11/07-03-2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție eliberată de FGCR pentru proiectul Modernizarea rețelei de drumuri de interes local 01-04-2022    - -
HCL 10/28-02-2022 privind aprobarea bugetului general consolidat 25-03-2022    -
HCL 9/28-02-2022 privind incetare mandat consilier local 25-03-2022    - -
HCL 8/14-02-2022 privind modificarea devizului general Infiintarea retea de canalizare 11-03-2022    - -
HCL 7/31-01-2022 privind aprobarea modificare HCL 21/11.05.2021 privind aprobarea Procedurii de acordare a anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante 22-02-2022    - -
HCL 6/31-01-2022 privind aprobarea modificarii HCL 11/31.01.2020 privind aprobarea regulamentului de plata a taxei de habitat 22-02-2022    - -
HCL 5/31-01-2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei de alipire a 2 imobile rezultand imobilul cu numar cadastral 34042 in suprafata de 2030 mp 22-02-2022    - -
HCL 4/31-01-2022 privind aprobarea revocarii partiale a HCL 42/22.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022 22-02-2022    - -
HCL 3/31-01-2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 al Scolii Gimnaziale Maior Ioan Murgescu Smardan 22-02-2022    - -
HCL 2/31-01-2022 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat pe tara pentru anul 2022 22-02-2022    -
HCL 1/31-01-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta 22-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local