• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Smârdan: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 39/10-05-2024 privind atribuirea in folosință gratuită, în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, a unui teren în suprafață de 500 mp, din domeniul privat al Comunei Smardan, județul Tulcea, pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Pușcașu P. M. 25-05-2024    - -
HCL 38/10-05-2024 privind aprobarea vânzării directe către Noice D. a terenului intravilan curți-construcții, în suprafață de 1028 mp, situat în Str. Speranței Nr. 18, T34, P230, Lot 25, CF 30385 aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală 25-05-2024    - -
HCL 37/10-05-2024 privind aprobarea modificării HCL nr. 116/11.12.2023 privind actualizarea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 25-05-2024    - -
HCL 36/10-05-2024 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea 25-05-2024    -
HCL 35/10-05-2024 privind aprobarea contului de executie la 31.03.2024 la nivelul Comunei Smârdan, Județul Tulcea 25-05-2024    - -
HCL 34/10-05-2024 privind alegerea Președintelui de Ședință 25-05-2024    - -
HCL 33/09-04-2024 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de aprobare a dezlipirii suprafetei de 34412 mp. din CF 31334, imobil aflat in inventarul domeniului public al comunei Smârdan, judetul Tulcea la pozitia 114, rezultând 3 loturi –Lot 1 suprafață de 32.829 mp, Lot 2 –suprafață de 683 mp, Lot 3 suprafață de 900 mp . 22-04-2024    - -
HCL 32/09-04-2024 privind aprobarea contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 683 mp, CF 34916, T6, P 25/4,_ aflat în domeniul public al Comunei Smârdan, județul Tulcea, în favoarea O.U.A.I._COMBRA. 22-04-2024    - -
HCL 31/09-04-2024 privind aprobarea contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 900 mp., CF 34917, T6, P 25/4, aflat în domeniul public al Comunei Smârdan, județul Tulcea, în favoarea O.U.A.I. FRIGIOIU. 22-04-2024    - -
HCL 30/09-04-2024 privind aprobarea actualizării Nomenclatorului Stradal al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea. 22-04-2024    - -
HCL 29/09-04-2024 privind aprobarea rectificarii bugetului General Consolidat al Comunei Smardan, județul Tulcea. 22-04-2024    - -
HCL 28/18-03-2024 privind acordarea unui ajutor de urgență constând în lemne de foc familiilor defavorizate din Comuna Smârdan, județul Tulcea. 03-04-2024    - -
HCL 27/18-03-2024 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul public al Comunei Smârdan, județul Tulcea, în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea. 03-04-2024    - -
HCL 26/18-03-2024 privind aprobarea vânzării directe către dna. Danciu M. N. a terenului în suprafață de 995 mp, situat în T34, P230, Lot 68, CF 30428, aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală 03-04-2024    - -
HCL 25/18-03-2024 privind aprobarea vânzării directe către dl. Sandu N. a terenului în suprafață de 1005 mp, situat în T34, P230, Lot 12, CF 30372 aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală. 03-04-2024    - -
HCL 24/18-03-2024 privind aprobarea vânzării directe către dna. Pingescu A. M. a terenului în suprafață de 980 mp, situat în T34, P230, Lot 63, CF 30423 aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală. 03-04-2024    - -
HCL 23/18-03-2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan curți construcții în suprafață de 5203 mp, situat în T3, P 5/4, CF 31368 categorie de folosință – neproductiv, aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea . 03-04-2024    - -
HCL 22/18-03-2024 privind menținerea adeziunii comunei Smârdan, inclusiv teritoriul, la zona pescărească Dunărea-Veche – Brațul Măcin, definită de parteneriatul constituit juridic sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunărea-Veche – Brațul Măcinului (FLAG Dunărea Veche – Brațul Măcin) 03-04-2024    - -
HCL 21/18-03-2024 privind aprobarea radierii din inventarul domeniului privat al Comunei Smârdan județul Tulcea, a suprafeței de 32.500 mp, CF 31746, proprietar Banea I. G. 03-04-2024    - -
HCL 20/18-03-2024 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 500 mp, doamnei Ciorâță A. 03-04-2024    - -
HCL 19/18-03-2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Smârdan, județul Tulcea. 03-04-2024    - -
HCL 18/26-02-2024 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Smârdan în vederea semnării procesului verbal de predare-primire a suprafeței de 311,9708 mp, teren luciu de apă, situat în comuna Smârdan, județul Tulcea 02-03-2024    - -
HCL 17/26-02-2024 privind aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică în instanță cu Cabinet de Avocat Anca Gongea 02-03-2024    - -
HCL 16/12-02-2024 privind aprobare premiere cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie 27-02-2024    - -
HCL 15/12-02-2024 privind aprobare modificare functie de incadrare Cristea C. 27-02-2024    - -
HCL 14/12-02-2024 privind aprobare consum mediu lunar carburant VOLKSWAGEN KOMBI 27-02-2024    - -
HCL 13/12-02-2024 privind aprobare Modificare și completare inventar domeniul privat al Comunei Smârdan, judetul Tulcea 27-02-2024    - -
HCL 12/12-02-2024 privind aprobare vânzare directă cu drept de preemptiune, teren 989 mp, Topoleanu D. 27-02-2024    - -
HCL 11/12-02-2024 privind aprobare schimbare categorie de folosinta teren 27-02-2024    - -
HCL 10/12-02-2024 privind aprobare Plan Pază 2024 27-02-2024    - -
HCL 9/12-02-2024 privind aprobare Plan de Achiziții 2024 27-02-2024    - -
HCL 8/12-02-2024 privind aprobare Plan de Asistență Socială 2024 27-02-2024    - -
HCL 7/12-02-2024 privind aprobare Buget General Consolidat 2024 27-02-2024    - -
HCL 6/12-02-2024 privind încheiere exercițiul financiar 31.12.2023 27-02-2024    - -
HCL 5/12-02-2024 privind alegere Președinte de ședință 27-02-2024    - -
HCL 4/08-01-2024 privind indemnizatiilor demnitarilor, precum și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Smârdan, județul Tulcea începând cu data de 01.01.2024. 22-01-2024    - -
HCL 3/08-01-2024 privind acoperirea definitivă din excedentul Bugetului Local al comunei Smârdan, județul Tulcea, a deficitului secțiunii de dezvoltare 22-01-2024    - -
HCL 2/08-01-2024 privind aprobarea modificării HCL nr. 116/11.12.2023 privind actualizarea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 22-01-2024    - -
HCL 1/08-01-2024 privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul scolar 2024-2025 al Scolii Gimnaziale ”Maior Ioan Murgescu” Smârdan, Judetul Tulcea 22-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină