• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Smârdan

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
92 20-09-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind acordare indemnizatie lunara insotitor persoana cu handicap grav, Schimbeschi N. - 2023-09-22    - - -
91 11-09-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Convocare Ședință Extraordinară, de îndată, a Consiliului Local Smârdan, județul Tulcea da 2023-09-15    - - -
90 28-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local da 2023-09-15    - - -
89 21-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor persoanei cu handicap grav -Sarau M. - 2023-08-22    - - -
88 18-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei -Oancă. D. - 2023-08-22    - - -
87 01-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind Convocare Ședință Extraordinară Consiliul Local da 2023-08-09    - - -
86 31-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind delegarea doamnei Caloian M. pentru exercitarea atribuțiilor de stare civilă - 2023-07-31    - - -
85 19-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind modificarea Comisiei de licitație pentru licitatia publică a terenului intravilan arabil în suprafață de 3747 mp, aparținând domeniului privat al Comunei, Smârdan, județul Tulcea, teren situat în T32, A1387-1388-1389, CF 34101 - 2023-07-24    - - -
84 19-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind recuperarea sumei de 147 lei pentru familia domnului Ciorîță G., titularul cererii de ajutor social - 2023-07-24    - - -
83 19-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind recuperarea sumei de 79 lei pentru familia doamnei Camburu N., titularul cererii de ASF - 2023-07-24    - - -
82 17-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind acordarea unui ajutor financiar de urgentă doamnei Petrov A. - 2023-07-19    - - -
81 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local da 2023-07-19    - - -
80 03-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituirea comisiei de licitatie publică a terenului intravilan in suprafata de 3747 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea,situat in T32, a 1387-1388-1389, CF 34101 - 2023-07-05    - - -
79 29-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri și a suplimentului pentruenergie electrică a domnului Constandache I. - 2023-07-05    - - -
78 28-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie electrică a doamnei Dragomir A. - 2023-07-05    - - -
77 28-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie electrică a domnului Ghetau D. - 2023-07-05    - - -
76 28-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Trifan D. - 2023-07-05    - - -
75 28-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Balos A. - 2023-07-05    - - -
74 28-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a doamnei Stefan M. - 2023-07-05    - - -
73 28-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie electrică a domnului Antipov S. - 2023-07-05    - - -
72 28-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie electrică a doamnei Plamana V. - 2023-07-05    - - -
71 28-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie electrică a domnului Carjan I. - 2023-07-05    - - -
70 19-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Privind desemnarea persoanei responsabile cu operarea datelor în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate al Comunei Smârdan, județul Tulcea - 2023-06-27    - - -
69 19-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind ducerera la indeplinire a Sentintei civile nr. 634/19.05.2023, privind efectuarea a 20 de ore lunar acțiuni sau lucrari de interes local pe raza Comunei Smârdan, judetul Tulcea de catre numitul Anghel V. - 2023-06-27    - - -
68 09-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii ”Construire Dispensar Uman” - 2023-06-15    - - -
67 07-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetare contract individual de muncă Giumala C. - 2023-06-15    - - -
66 06-06-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local da 2023-06-20    - - -
65 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu declaratii de avere si interese - 2023-06-07    - - -
64 19-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind acordarea cuantumului indemnizatiei de insotitor pentru minorul cu handicap - 2023-05-25    - - -
63 17-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind convocare Sedință Extraordinară Consiliul Local da 2023-05-25    - - -
62 15-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind acordarea unui ajutor financiar pentru inmormantare - 2023-05-17    - - -
61 15-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la ajutor social - 2023-05-17    - - -
60 15-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la supliment combustibil - 2023-05-17    - - -
59 15-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la supliment combustibil - 2023-05-17    - - -
58 15-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la ajutor social - 2023-05-17    - - -
57 15-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la supliment combustibil si energie electrica - 2023-05-17    - - -
56 15-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind virarea de credite - 2023-05-17    - - -
55 08-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local da 2023-05-17    - - -
54 05-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor -Construire Dispensar Uman - 2023-05-09    - - -
53 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili - 2023-04-28    - - -
52 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili si energie electrica - 2023-04-28    - - -
51 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili si suplimentului pentru energie - 2023-04-28    - - -
50 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili si energie electrica - 2023-04-28    - - -
49 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili - 2023-04-28    - - -
48 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili - 2023-04-28    - - -
47 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili si energie electrica - 2023-04-28    - - -
46 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili - 2023-04-28    - - -
45 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili si energie electrica - 2023-04-28    - - -
44 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili si energie electrica - 2023-04-28    - - -
43 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili si energie electrica - 2023-04-28    - - -
42 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la supliment combustibil si energie electrica - 2023-04-28    - - -
41 27-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea si recuperarea ajutorului pentru incalzire combustibili si energie electrica - 2023-04-28    - - -
40 24-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor- achizitie -proiect Modernizare sistem alimentare cu apa - 2023-04-28    - - -
39 24-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind virarea de credite - 2023-04-24    - - -
38 18-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind convocare Sedinta Extraordinara Consiliul Local da 2023-04-24    - - -
37 10-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind desemnarea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale Secretarului General - 2023-04-12    - - -
36 10-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind ducerea la îndeplinire a Deciziei nr. 1/07.04.2023 -Dosar probatiune - 2023-04-12    - - -
35 03-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind Convocare Sedinta Ordinara Consiliul Local da 2023-04-12    - - -
34 03-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind modificarea echipei de proiect POPAM 2014-2020 - 2023-04-04    - - -
33 03-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ASF - 2023-04-04    - - -
32 29-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind recuperarea sumei de 74 lei - 2023-03-30    - - -
31 27-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind desemnarea persoanei de contact A.N.A.B.I. - 2023-03-28    - - -
30 23-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului ASF - 2023-03-23    - - -
29 23-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind modificarea cuantumului ASF cu indice ISR - 2023-03-23    - - -
28 22-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind delegarea atributiilor primarului in perioada 27.03.2023-03.04.2023, viceprimarului - 2023-03-22    - - -
27 17-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Modificare comisie inventariere domeniul public si privat - 2023-03-22    - - -
26 17-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Acordare Ajutor de Urgenta - 2023-03-22    - - -
25 17-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Modificare VMG conform indice ISR - 2023-03-22    - - -
24 17-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Incetare ASF - 2023-03-22    - - -
23 17-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Modificare drept ASF - 2023-03-22    - - -
22 10-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Convocare Sedinta Ordinara Consiliu Local da 2023-03-22    - -
21 09-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind recuperarea unor sume incasate necuvenit Banica Marioara - 2023-03-09    - - -
20 28-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind delegarea unor atributii catre Viceprimarul comunei Smardan - 2023-03-02    - - -
19 27-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Modificarea dreptului la ASF - 2023-03-01    - - -
18 24-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Dispozitie ALOP - 2023-03-01    - - -
17 20-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar convocare sedință Consiliul Local da 2023-03-01    - - -
16 17-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar stabilire salarii asistenti personali persoane cu handicap grav - 2023-02-17    - - -
15 13-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar desemnare persoana CFP - 2023-02-15    - - -
14 13-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar delegare atributii secretar general - 2023-02-15    - - -
13 31-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituirea Unității Locale de Sprijin - -    - - -
12 30-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar stabilire indemnizatie pers handicap grav - -    - - -
11 30-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Convocare la sedinta da -    - - -
10 30-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Stabilire plaje numere chitante - -    - - -
9 30-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Incetare dr ajutor social M.A. - -    - - -
8 30-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Modificare dr la alocatie de sustinere G.M.M. - -    - - -
7 30-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Stabilire dr de asistenta sociala IL - -    - - -
6 30-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Convocare in sedinta CL da -    - - -
5 05-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Revocare Dispozitie - -    - - -
4 05-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar acoperire deficit sectiunea de dezvoltare 2022 din bugetul local - -    - - -
3 04-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar desemnare persoana care exercita Controlul Financiar Preventiv - -    - - -
2 04-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar delegare atributii Secretar General - -    - - -
1 03-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar dosar probatiune GF - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină