• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Smârdan

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
53 29-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică a domnului Dragomir M.. - 2024-05-30    - - -
52 29-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Radu C. - 2024-05-30    - - -
51 29-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică a domnului Neagu T. - 2024-05-30    - - -
50 29-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică a domnului Antipov S. - 2024-05-30    - - -
49 29-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanta de 500 de metri în jurul secției de votare din Comuna Smârdan, judetul Tulcea, în ziua desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru alegerile autorităților administratiei publice locale din anul 2024 - 2024-05-30    - - -
48 23-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări ale veniturilor pentru doamna Cristea R. - 2024-05-27    - - -
47 08-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind desemnarea doamnei Răcoare E. -informatician în cadrul aparatului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral al Circumscripției nr. 44 Smârdan - 2024-05-14    - - -
46 08-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituirea Comisiei de licitație pentru licitatia publică a terenului extravilan, categorie de folosință -neproductiv, în suprafață de 5203 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, situat în T3, P 5/4, CF nr. 31368 - 2024-05-14    - - -
45 30-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind Convocare Sedinta Ordinara a Consiliului Local Smardan, judetul Tulcea da 2024-05-21    - - -
44 24-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Cristea R. - 2024-04-29    - - -
43 23-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică a domnului Ghețău F. - 2024-04-24    - - -
42 23-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică a domnului Gheorghe J. S. - 2024-04-24    - - -
41 23-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică a domnului Bențoi V. - 2024-04-24    - - -
40 23-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Vanghele G. - 2024-04-24    - - -
39 23-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică a doamnei Ion G. - 2024-04-24    - - -
38 23-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică a domnului Nan G. - 2024-04-24    - - -
37 22-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituire comisie de evaluare oferte depuse în cadrul procedurii simplificate depuse privind execuția lucrărilor de ”Infiintare rețea de canalizare și Stație de epurare” în Comuna Smârdan, județul Tulcea - 2024-04-24    - - -
36 17-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 44 Smârdan - 2024-04-22    - - -
35 17-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral de pe raza administrativ-teritorială a comunei Smârdan, judetul Tulcea pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024 - 2024-04-22    - - -
34 17-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind delimitarea secției de votare de pe raza comunei Smârdan județul Tulcea - 2024-04-22    - - -
33 04-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind delegarea unor atribuții către Viceprimarul comunei Smârdan, județul Tulcea - 2024-04-08    - - -
32 04-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind executarea obligatiei de a presta o munca neremunerată in folosul comunității de către numitul FRÂNCULESCU M. - 2024-04-08    - - -
31 04-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituire comisie stabilire suprafețe pentru încheierea contractelor de superficie - 2024-04-08    - - -
30 02-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind Convocare Ședință Ordinară a Consiliului Local Smârdan, județul Tulcea da 2024-04-08    - - -
29 02-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind acordare indemnizatie lunara handicap grav Vanghele G. - 2024-04-08    - - -
28 29-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind aprobare acordare tichete grădiniță - 2024-04-04    - - -
27 29-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind modificare cuantum VMI - 2024-04-04    - - -
26 19-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind majorarea salariului asistentului personal, conform O.U.G. nr. 115/2023, pentru doamna Dima M. - 2024-03-21    - - -
25 19-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind majorarea salariului de bază al asistentului comunitar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Smârdan, județul Tulcea - 2024-03-21    - - -
24 18-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind ducerea la îndeplinire a Deciziei nr. 1/6/SS/2024, privind executarea obligatiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității Dragomir G. - 2024-03-21    - - -
23 18-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind virarea de credite de la un articol la alt articol în cadrul aceluiasi capitol pe anul 2024, în cadrul UAT Comuna Smârdan, județul Tulcea - 2024-03-21    - - -
22 11-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind Convocare Ședință Ordinară a Consiliului Local Smârdan, județul Tulcea da 2024-03-29    - - -
21 29-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind stabilirea salariului asistentului comunitar Buzea L.M. - 2024-03-05    - - -
20 26-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Irimia L. - 2024-02-27    - - -
19 26-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind acordarea indemnizației lunare domnului Ciorâță Ș. - 2024-02-27    - - -
18 26-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul Sandu I. - 2024-02-27    - - -
17 26-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind Convocare Ședință Extraordinară, de îndată a Consiliului Local Smârdan, județul Tulcea da 2024-02-27    - - -
16 21-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Constituire comisie de receptie ”Modernizare sistem de alimentare cu apa” în comuna Smardan, județul Tulcea - 2024-02-23    - - -
15 14-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili Georgescu N. - 2024-02-16    - - -
14 13-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind Organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local - 2024-02-16    - - -
13 13-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar Modificare componență Comisie Specială de inventariere a domeniului public si privat al UAT Smârdan, județul Tulcea - 2024-02-16    - - -
12 12-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind delegare atribuții Secretar General U.A.T. Caloian M. - 2024-02-16    - - -
11 05-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind Convocare Ședință Ordinară a Consiliului Local Smârdan, județul Tulcea da 2024-02-23    - - -
10 31-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna Cristea R. - 2024-02-05    - - -
9 31-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune 26 titulari - 2024-02-05    - - -
8 25-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind acordarea cuantumului indemnizației lunare doamnei Panait Ș. - 2024-01-29    - - -
7 25-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind stabilirea salariului de bază al asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav și al indemnizației lunare a persoanelor cu handicap - 2024-01-29    - - -
6 15-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind acordare indemnizație lunară domnului Bolboceanu P. - 2024-01-17    - - -
5 15-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituirea Comisiei de Avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice - 2024-01-17    - - -
4 15-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind angajarea Doamnei Dima M. în funcția de asistent personal - 2024-01-17    - - -
3 11-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind constituirea Comisiei de licitatie pentru licitatia publica a terenului intravilan, curți construcții în suprafață de 1.401 mp aparținând domeniului privat al comunei Smârdan, Județul Tulcea, teren situat în T34, P230,Lot 38/2 CF 33905 - 2024-01-17    - - -
2 04-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind Convocare Ședință Extraordinară a Consiliului Local Smârdan, județul Tulcea da 2024-01-18    - - -
1 04-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, primar privind gestionarea unor formulare financiar-contabile în anul fiscal 2024 - 2024-01-04    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină