• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Smârdan

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
81 12-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 91/11-09-2023 Convocare Ședință Extraordinară, de îndată, a Consiliului Local Smârdan, județul Tulcea privind rectificarea bugetului local al comunei Smârdan, județul Tulcea - 2023-09-15 -
80 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea oportunitatii trecerii unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Smardan, respectiv C.A.1, C.A.2, C.A.3 și a canalelor care desrvesc amenajarea de irigatii MACIN-23 AUGUST, in domeniul public al statului -respectiv in administrarea A.N.I.F. - 2023-09-15 -
79 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea infiintarii ”Serviciului Public de alimentare cu apa, cu personalitate juridică, in subordinea Consiliului Local al comunei Smardan, judetul Tulcea - 2023-09-15 -
78 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2023-2024 al comunei Smardan, judetul Tulcea - 2023-09-15 -
77 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Smardan, judetul Tulcea - 2023-09-15 -
76 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind atribuirea in folosinta gratiuta, in baza legii 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala in suprafata de 500 mp, din domeniul privat al Comunei Smardan, judetul Tulcea, domnului Bolboceanu I. - 2023-09-15 -
75 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobare deviz de lucrari ”Reparații cladire sediu primarie” in comuna Smardan, județul Tulcea - 2023-09-15 -
74 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului de investiții ”Scoli verzi” in comuna Smardan, judetul Tulcea - 2023-09-15 -
73 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea implementării proiectului de investiții ”Scoli verzi” - 2023-09-15 -
72 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobare vanzare directă Tiron G. a terenului în suprafață de 877 mp, situat în T34, P230, CF 30379, aparținând domeniului privat al comunei Smardan, pe care este amplasată o locuinta proprietate personala - 2023-09-15 -
71 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobare vânzare directă Mitache. G. a ternului în suprafață de 1079 mp, situat in T34, P230, Lot 40, CF 30400, aparținand domeniului privat al comunei Smardan, pe care este amplasată o construcție proprietate personala - 2023-09-15 -
70 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobare implementare proiect de investiții ”Inființare platforma comunala TIP PC4 pentru depozitarea și managementulul gunoiului de grajd - 2023-09-15 -
69 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobare declarare bun de interes public local - 2023-09-15 -
68 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobare prelungire prin act aditional pe o perioada de 5 ani a contractelor de inchiriere nr. 1/01.08.2018, 2/01.08.2018,3/01.08.2018, 4/01.08.2018, 5/02.08.2018, 6/03.08.201/, 7/03.08.2018, 8/06.08.2018, 9/07.08.2018, 11/08.08/2018, 12/09.08.2018, 13/09.08.2018, 15/13.08.2018, 16/13.08.2018, 17/13.08.2018, 18/13.08.2018 - 2023-09-15 -
67 04-09-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 90/28-08-2023 privind convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea perioadei efectuarii inventarierii anuale a bunurilor, care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Smârdan, județul Tulcea,precum si a perioadei efectuarii acestuia - 2023-09-15 -
66 04-08-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 87/01-08-2023 privind Convocare Ședință Extraordinară Consiliul Local privind aprobarea alimentarii cu apa a canalelor de pe islazul comunal-Orezarie, al Comunei Smardan, judetul Tulcea - 2023-08-09 -
65 04-08-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 87/01-08-2023 privind Convocare Ședință Extraordinară Consiliul Local privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Smardan, judetul Tulcea, in vederea reprezentarii Consiliului Local al Comunei Smardan in fata instantelor de judecata in Dosar nr. 793/253/2023 - 2023-08-09 -
64 04-08-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 87/01-08-2023 privind Convocare Ședință Extraordinară Consiliul Local privind alegerea presedintelui de sedinta Chelcan M - 2023-08-09 -
63 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea incheierii unui contract cu o firma de transport persoane in vederea asigurarii transportului cetatenilor si elevilor Comunei Smardan, judetul Tulcea, pe ruta Smardan-Braila. - 2023-07-19 -
62 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea radierii din inventarul domeniului privat al Comunei Smardan, Judetul Tulcea, a suprafeței de 2030 mp, CF 34042 - 2023-07-19 -
61 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Smardan, judetul Tulcea - 2023-07-19 -
60 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea valorii finale a lucrarilor executate pentru obiectivul de investitii ”Construire dispensar uman” in Comuna Smardan, judetul Tulcea - 2023-07-19 -
59 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Smardan, judetul Tulcea - 2023-07-19 -
58 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru investitia ”Infiintare retea de canalizare si Statie de Epurare” in Comuna Smardan, judetul Tulcea - 2023-07-19 -
57 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al comunei Smardan, judetul Tulcea, a suprafetei de 109672 mp, conform CF 31591, situat in T25, P 176, suprafata reiesita la finalizarea cadastrarii sistematice a extravilanului comunei Smardan si omisa la inventariere - 2023-07-19 -
56 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea inscrierii in CF 33402, apartinand domeniului privat al Comunei Smardan, judetul Tulcea, a suprafetei de 0,5 ha, TP.32370/08.03.1994, proprietar Rata N. - 2023-07-19 -
55 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind achizitia si montajul unui nou transformator electric de putere 100 KVA, pentru obiectivul ”Uzina de Apa” a comunei Smardan, judetul Tulcea - 2023-07-19 -
54 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea achizitiei unor indicatoare rutiere pentru limitare de viteza in valoare de 6000 lei, in Comuna Smardan, Judetul Tulcea - 2023-07-19 -
53 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea contului de executie la 30.06.2023 al comunei Smardan, judetul Tulcea - 2023-07-19 -
52 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea unui drept pentru ocuparea temporara/permanenta a unor suprafete de teren din domeniul public pentru investitia”Înfiintare retea de canalizare si Statie de epurare”, in Comuna Smardan, judetul Tulcea - 2023-07-19 -
51 14-07-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/05-07-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea fișei de calcul a prețului pe mc apa potabilă furnizată populatiei si agentilor economici de către Statia de alimentare cu apa în Comuna Smârdan, județul Tulcea - 2023-07-19 -
50 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea completării art. 1, pct. I, din HCL nr. 34/22.05.2023 privind indicatorii tehnico-economici la proiectul de investiții ”Sistem de supraveghere video” în Comuna Smârdan, județul Tulcea - 2023-06-20 -
49 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea modificării și completării art.6 și art.8 din HCL nr. 33/22.05.2023, privind implementarea proiectului de investiții ”Sistem de supraveghere video”, în comuna Smârdan, județul Tulcea - 2023-06-20 -
48 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea achiziției unor limitatoare de viteză în valoare de 22500 lei, în Comuna Smârdan, județul Tulcea - 2023-06-20 -
47 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea unui ajutor financiar in sumă de 10000 lei in vederea achitării transportului copiilor din Comuna Smârdan, județul Tulcea, la parcul acvatic Aqua Magic din Constanța - 2023-06-20 -
46 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind atribuirea în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unui teren in suprafață de 500 mp, din domeniul privat al Comunei Smardan, județul Tulcea, pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Grosu G. - 2023-06-20 -
45 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 500 mp, domnului Grosu N. - 2023-06-20 -
44 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea Indemnizației Primarului, Viceprimarului și a salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Smârdan, județul Tulcea - 2023-06-20 -
43 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea vânzarii directe catre d-na Dima V.a terenului in suprafata de 1165 mp, situat in T35, P378/2, Lot 2, aparținand domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală - 2023-06-20 -
42 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a terenului intravilan arabil în suprafață de 3747 mp, situat în T32, A 1387-1388-1389, aparținând domeniului privat al Comunei Smardan, județul Tulcea - 2023-06-20 -
41 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Smârdan, județul Tulcea - 2023-06-20 -
40 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea inlocuirii proiectantului pentru proiectul de investitii:”Înființarea rețea de canalizare și Stație de epurare” în comuna Smârdan, județul Tulcea - 2023-06-20 -
39 13-06-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 66/06-06-2023 Convocare Ședință Ordinară Consiliul Local privind aprobarea modificării Devizului General de lucrări pentru proiectul:”Înființare rețea de canalizare și Stație de epurare” în comuna Smârdan, Județul Tulcea - 2023-06-20 -
38 22-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 63/17-05-2023 privind convocare Sedință Extraordinară Consiliul Local privind acordare teren folosinta gratuita LEGEA 15/2003-republicata -privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire locuinta proprietate personala 500 mp Șerban A.V. - 2023-05-25 -
37 22-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 63/17-05-2023 privind convocare Sedință Extraordinară Consiliul Local privind acordare teren folosinta gratuita LEGEA 15/2003-republicata -privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire locuinta proprietate personala 500 mp, Dachi M.C. - 2023-05-25 -
36 22-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 63/17-05-2023 privind convocare Sedință Extraordinară Consiliul Local privind acord drept de folosinta teren WE BUILD-IHI - 2023-05-25 -
35 22-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 63/17-05-2023 privind convocare Sedință Extraordinară Consiliul Local privind aprobare prelungire contract de reprezentare juridica cabinet avocat Ionascu D. - 2023-05-25 -
34 22-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 63/17-05-2023 privind convocare Sedință Extraordinară Consiliul Local privind aprobare indicatori tehnico-economici proiect ”Sistem video” - 2023-05-25 -
33 22-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 63/17-05-2023 privind convocare Sedință Extraordinară Consiliul Local privind aprobare implementare proiect ”Sistem video” - 2023-05-25 -
32 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind aprobarea diminuarii suprafetei de 31.464 mp, cu 981 mp, din CF 31365 - 2023-05-17 -
31 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind obtinerea acordului de principiu in vederea transmiterii imobilului cu destinatia cabinet sanitar veterinar din domeniul privat al statului catre domeniul privat al UAT - 2023-05-17 -
30 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind aprobare radiere din domeniul privat a suprafetei de 1047 mp din CF 30402 - 2023-05-17 -
29 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind aprobare dezlipire suprafata 53.997 mp, CF 32338 - 2023-05-17 -
28 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind aprobare dezlipire suprafata 635.951 mp. CF 33918 - 2023-05-17 -
27 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind aprobare dezlipire suprafata 951.589 mp, CF 32417 - 2023-05-17 -
26 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind aprobare dezlipire suprafata 7788 mp, CF 34047 - 2023-05-17 -
25 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind dezlipire imobil teren suprafata de 450.881 mp, CF 33916 - 2023-05-17 -
24 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind atribuirea in folosinta gratuita tinerilor intre 18-35 ani, a 500 mp pentru construire locuinta - 2023-05-17 -
23 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind rectificarea Bugetului Local al Comunei - 2023-05-17 -
22 15-05-2023 PRAJA TUDOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 55/08-05-2023 privind convocarea la Ședință Ordinară a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta - 2023-05-17 -
21 21-04-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 38/18-04-2023 privind convocare Sedinta Extraordinara Consiliul Local privind Adrearea si includerea teritoriului Comunei Smardan la parteneriatul LEADER - 2023-04-24 -
20 21-04-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 38/18-04-2023 privind convocare Sedinta Extraordinara Consiliul Local privind aprobarea rectificarii bugetului local - 2023-04-24 -
19 21-04-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 38/18-04-2023 privind convocare Sedinta Extraordinara Consiliul Local privind aprobarea contului de executie la 31.03.2023 - 2023-04-24 -
18 10-04-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 35/03-04-2023 privind Convocare Sedinta Ordinara Consiliul Local privind nominalizare comisie de evaluare performante profesionale Secretar General - 2023-04-12 -
17 10-04-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 35/03-04-2023 privind Convocare Sedinta Ordinara Consiliul Local privind aprobarea incheierii exercitiului financiar la 31.12.2022 - 2023-04-12 -
16 20-03-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/10-03-2023 Convocare Sedinta Ordinara Consiliu Local privind aprobarea prevederilor art. 1 din OUG 115/2022, incepand cu data de 01.01.2023 - 2023-03-22 -
15 20-03-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/10-03-2023 Convocare Sedinta Ordinara Consiliu Local privind aprobarea Proiectului Tehnic - Modernizare Sistem de alimentare cu apa in comuna Smardan, Judetul Tulcea - 2023-03-22 -
14 20-03-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/10-03-2023 Convocare Sedinta Ordinara Consiliu Local privind insusirea si aprobarea documentatiei de aprobarea a inscrierii in CF 33146 a 0,5 ha, TP.56480, imobil aflat in inventarul domeniului privat al comunei Smarda,, la pozitia 275 - 2023-03-22 -
13 20-03-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/10-03-2023 Convocare Sedinta Ordinara Consiliu Local privind insusirea si aprobarea documentatiei de inscriere in CF 31816 a 0,9 Ha, TP 95661/09.10.2006, imobil aflat in inventarul domeniului privat al Comunei Smardan, pozitia 85 - 2023-03-22 -
12 20-03-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/10-03-2023 Convocare Sedinta Ordinara Consiliu Local privind insusirea si aprobarea documentatiei cu propunerea de aprobare a dezlipirii suprafetei de 9 ha din CF 32571 - 2023-03-22 -
11 20-03-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/10-03-2023 Convocare Sedinta Ordinara Consiliu Local privind aprobarea unui ajutor financiar in suma de 5000 lei - scoala altfel transport elevi Smardan-Bran, Scoala Maior Ioan Murgescu - 2023-03-22 -
10 20-03-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/10-03-2023 Convocare Sedinta Ordinara Consiliu Local privind aprobarea rectificarii Bugetului General Consolidat - 2023-03-22 -
9 20-03-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/10-03-2023 Convocare Sedinta Ordinara Consiliu Local privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 - 2023-03-22
8 27-02-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 17/20-02-2023 convocare sedință Consiliul Local privind Planului urbanistic zonal –plan zona de extindere pentru anul 2023 - 2023-03-01 -
7 27-02-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 17/20-02-2023 convocare sedință Consiliul Local privind aprobarea Planului pentru asistenta sociala pentru anul 2023 - 2023-03-01 -
6 27-02-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 17/20-02-2023 convocare sedință Consiliul Local privind aprobarea Planului pentru organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pentru anul 2023 - 2023-03-01 -
5 27-02-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 17/20-02-2023 convocare sedință Consiliul Local privind aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2023 - 2023-03-01 -
4 01-02-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/30-01-2023 Convocare la sedinta privind alegerea presedintelui de sedinta - 2023-02-03 -
3 01-02-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/30-01-2023 Convocare la sedinta privind aprobarea actualizarii Acordului de cooperare - 2023-02-03 -
2 01-02-2023 DANILA DUMITREL GABRIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/30-01-2023 Convocare la sedinta privind aprobarea bugetului consolidat general pe anul 2023 - 2023-02-03
1 30-01-2023 DIMA VASILE ADRIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 6/30-01-2023 Convocare in sedinta CL privind implementare proiect - 2023-02-03 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină