• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Smârdan

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
44 30-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Smardan, județul Tulcea. - -   - -
43 29-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea organizării ”Sărbătorii Scrumbiei și a Borșului de Pește”, în Comuna Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
42 24-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridica în instanță cu Cabinet de Avocat A. Gongea. - -   - -
41 23-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind atribuirea in folosință gratuită, în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unui teren în suprafață de 500 mp, din domeniul privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pentru construirea unei locuințe proprietate personală doamnei Dima A. M. - -   - -
40 31-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Comunei Smârdan, județul Tulcea - -   - -
39 08-05-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind atribuirea in folosință gratuită, în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, a unui teren în suprafață de 500 mp, din domeniul privat al Comunei Smardan, județul Tulcea, pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Pușcașu P. M. - -   - -
38 30-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea vânzării directe către Noice D. a terenului intravilan curți-construcții, în suprafață de 1028 mp, situat în Str. Speranței Nr. 18, T34, P230, Lot 25, CF 30385 aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală - -   - -
37 26-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea modificării HCL nr. 116/11.12.2023 privind actualizarea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
36 23-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea - -   - -
35 23-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea contului de executie la 31.03.2024 la nivelul Comunei Smârdan, Județul Tulcea - -   - -
34 22-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind alegerea Președintelui de Ședință - -   - -
33 08-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de aprobare a dezlipirii suprafetei de 34412 mp. din CF 31334, imobil aflat in inventarul domeniului public al comunei Smârdan, judetul Tulcea la pozitia 114, rezultând 3 loturi –Lot 1 suprafață de 32.829 mp, Lot 2 –suprafață de 683 mp, Lot 3 suprafață de 900 mp . - -   - -
32 04-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 683 mp, CF 34916, T6, P 25/4,_ aflat în domeniul public al Comunei Smârdan, județul Tulcea, în favoarea O.U.A.I._COMBRA. - -   - -
31 04-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 900 mp., CF 34917, T6, P 25/4, aflat în domeniul public al Comunei Smârdan, județul Tulcea, în favoarea O.U.A.I. FRIGIOIU. - -   - -
30 04-04-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea actualizării Nomenclatorului Stradal al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea. - -   - -
29 29-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii bugetului General Consolidat al Comunei Smardan, județul Tulcea. - -   - -
28 12-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind acordarea unui ajutor de urgență constând în lemne de foc familiilor defavorizate din Comuna Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
27 05-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul public al Comunei Smârdan, județul Tulcea, în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea. - -   - -
26 29-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea vânzării directe către dna. Danciu M. N. a terenului în suprafață de 995 mp, situat în T34, P230, Lot 68, CF 30428, aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală - -   - -
25 19-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea vânzării directe către dl. Sandu N. a terenului în suprafață de 1005 mp, situat în T34, P230, Lot 12, CF 30372 aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală. - -   - -
24 22-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea vânzării directe către dna. Pingescu A. M. a terenului în suprafață de 980 mp, situat în T34, P230, Lot 63, CF 30423 aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală. - -   - -
23 15-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan curți construcții în suprafață de 5203 mp, situat în T3, P 5/4, CF 31368 categorie de folosință – neproductiv, aparținând domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea . - -   - -
22 11-03-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind menținerea adeziunii comunei Smârdan, inclusiv teritoriul, la zona pescărească Dunărea-Veche – Brațul Măcin, definită de parteneriatul constituit juridic sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunărea-Veche – Brațul Măcinului (FLAG Dunărea Veche – Brațul Măcin) - -   - -
21 21-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea radierii din inventarul domeniului privat al Comunei Smârdan județul Tulcea, a suprafeței de 32.500 mp, CF 31746, proprietar Banea I. G. - -   - -
20 20-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 500 mp, doamnei Ciorâță A. - -   - -
19 29-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
18 23-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Smârdan în vederea semnării procesului verbal de predare-primire a suprafeței de 311,9708 mp, teren luciu de apă, situat în comuna Smârdan, județul Tulcea - -   - -
17 23-02-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică în instanță cu Cabinet de Avocat Anca Gongea - -   - -
16 26-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare premiere cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie - -   - -
15 26-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare modificare functie de incadrare Cristea C. - -   - -
14 26-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare consum mediu lunar carburant VOLKSWAGEN KOMBI - -   - -
13 25-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare Modificare și completare inventar domeniul privat al Comunei Smârdan, judetul Tulcea - -   - -
12 25-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare vânzare directă cu drept de preemptiune, teren 989 mp, Topoleanu D. - -   - -
11 23-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare schimbare categorie de folosinta teren - -   - -
10 23-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare Plan Pază 2024 - -   - -
9 23-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare Plan de Achiziții 2024 - -   - -
8 23-01-2024 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobare Plan de Asistență Socială 2024 - -   - -
7 23-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare Buget General Consolidat 2024 - -   - -
6 23-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind încheiere exercițiul financiar 31.12.2023 - -   - -
5 23-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind alegere Președinte de ședință - -   - -
4 03-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind indemnizatiilor demnitarilor, precum și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Smârdan, județul Tulcea începând cu data de 01.01.2024. - -   - -
3 03-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind acoperirea definitivă din excedentul Bugetului Local al comunei Smârdan, județul Tulcea, a deficitului secțiunii de dezvoltare - -   - -
2 03-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea modificării HCL nr. 116/11.12.2023 privind actualizarea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
1 03-01-2024 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul scolar 2024-2025 al Scolii Gimnaziale ”Maior Ioan Murgescu” Smârdan, Judetul Tulcea - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină