• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Smârdan

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
104 20-11-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea - -   - -
103 20-11-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridica în instanță cu Cabinet de Avocat Anca Gongea. - -   - -
102 20-11-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind alegere Președinte de Ședință - -   - -
101 30-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
100 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgență conform dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 5 din Legea 416/2001, familiilor Hrabanov și Baloș, grav afectate de incendii, în Comuna Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
99 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Smardan, județul Tulcea. - -   - -
98 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea contului de execuție la 30.09.2023 al Comunei Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
97 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind neasumarea de către comuna Smârdan, județul Tulcea, pentru anul școlar 2023-2024, a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 – 2029 - -   - -
96 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului in suprafata de 500 mp, domnului Radu Constantin. - -   - -
95 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea modificării HCL nr. 3/01.02.2023 privind actualizarea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare. - -   - -
94 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privindaprobarea modificării și completării Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
93 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridica în instanță cu Cabinet de Avocat Anca Gongea. - -   - -
92 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare punere în funcțiune Parc Fotovoltaic II în Comuna Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
91 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare punere în funcțiune Parc Fotovoltaic I în Comuna Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
90 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare deviz ”Renovare acoperiș sediu primărie” în Comuna Smârdan, județul Tulcea. - -   - -
89 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții: ”Infiintare platforma comunală TIP PC 2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Smârdan, județul Tulcea.” - -   - -
88 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare implementare proiect de investiții: ”Infiintare platforma comunală TIP PC 2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Smârdan, județul Tulcea.” - -   - -
87 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind revocarea HCL nr. 70/04.09.2023 privind implementarea proiectului de investiții:”Inființare platformă comunală TIP PC4 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în Comuna Smârdan, județul Tulcea” - -   - -
86 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Smârdan - -   - -
85 06-10-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Consiliul de Administratie al școlii gimnaziale ”Maior Ioan Murgescu”, în Comuna Smârdan, județul Tulcea - -   - -
84 21-09-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare Rectificare Buget Local al Comunei Smardan, județul Tulcea - -   - -
83 21-09-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică în instanță cu Cabinet de Avocat A. Gongea - -   - -
82 21-09-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rezilierii contractului de asistenta si reprezentare juridică în instantă nr. 30/10.05.2019, încheiat cu Cabinet de Avocatura D. Ionașcu - -   - -
81 11-09-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind rectificarea bugetului local al comunei Smârdan, județul Tulcea - -   - -
80 07-08-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobarea oportunitatii trecerii unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Smardan, respectiv C.A.1, C.A.2, C.A.3 și a canalelor care desrvesc amenajarea de irigatii MACIN-23 AUGUST, in domeniul public al statului -respectiv in administrarea A.N.I.F. - -   - -
79 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea infiintarii ”Serviciului Public de alimentare cu apa, cu personalitate juridică, in subordinea Consiliului Local al comunei Smardan, judetul Tulcea - -   - -
78 07-08-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobarea Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2023-2024 al comunei Smardan, judetul Tulcea - -   - -
77 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Smardan, judetul Tulcea - -   - -
76 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind atribuirea in folosinta gratiuta, in baza legii 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala in suprafata de 500 mp, din domeniul privat al Comunei Smardan, judetul Tulcea, domnului Bolboceanu I. - -   - -
75 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare deviz de lucrari ”Reparații cladire sediu primarie” in comuna Smardan, județul Tulcea - -   - -
74 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului de investiții ”Scoli verzi” in comuna Smardan, judetul Tulcea - -   - -
73 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea implementării proiectului de investiții ”Scoli verzi” - -   - -
72 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare vanzare directă Tiron G. a terenului în suprafață de 877 mp, situat în T34, P230, CF 30379, aparținând domeniului privat al comunei Smardan, pe care este amplasată o locuinta proprietate personala - -   - -
71 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare vânzare directă Mitache. G. a ternului în suprafață de 1079 mp, situat in T34, P230, Lot 40, CF 30400, aparținand domeniului privat al comunei Smardan, pe care este amplasată o construcție proprietate personala - -   - -
70 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare implementare proiect de investiții ”Inființare platforma comunala TIP PC4 pentru depozitarea și managementulul gunoiului de grajd - -   - -
69 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare declarare bun de interes public local - -   - -
68 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare prelungire prin act aditional pe o perioada de 5 ani a contractelor de inchiriere nr. 1/01.08.2018, 2/01.08.2018,3/01.08.2018, 4/01.08.2018, 5/02.08.2018, 6/03.08.201/, 7/03.08.2018, 8/06.08.2018, 9/07.08.2018, 11/08.08/2018, 12/09.08.2018, 13/09.08.2018, 15/13.08.2018, 16/13.08.2018, 17/13.08.2018, 18/13.08.2018 - -   - -
67 07-08-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea perioadei efectuarii inventarierii anuale a bunurilor, care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Smârdan, județul Tulcea,precum si a perioadei efectuarii acestuia - -   - -
66 31-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea alimentarii cu apa a canalelor de pe islazul comunal-Orezarie, al Comunei Smardan, judetul Tulcea - -   - -
65 31-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Smardan, judetul Tulcea, in vederea reprezentarii Consiliului Local al Comunei Smardan in fata instantelor de judecata in Dosar nr. 793/253/2023 - -   - -
64 31-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind alegerea presedintelui de sedinta Chelcan M - -   - -
63 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea incheierii unui contract cu o firma de transport persoane in vederea asigurarii transportului cetatenilor si elevilor Comunei Smardan, judetul Tulcea, pe ruta Smardan-Braila. - -   - -
62 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea radierii din inventarul domeniului privat al Comunei Smardan, Judetul Tulcea, a suprafeței de 2030 mp, CF 34042 - -   - -
61 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Smardan, judetul Tulcea - -   - -
60 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea valorii finale a lucrarilor executate pentru obiectivul de investitii ”Construire dispensar uman” in Comuna Smardan, judetul Tulcea - -   - -
59 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Smardan, judetul Tulcea - -   - -
58 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru investitia ”Infiintare retea de canalizare si Statie de Epurare” in Comuna Smardan, judetul Tulcea - -   - -
57 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al comunei Smardan, judetul Tulcea, a suprafetei de 109672 mp, conform CF 31591, situat in T25, P 176, suprafata reiesita la finalizarea cadastrarii sistematice a extravilanului comunei Smardan si omisa la inventariere - -   - -
56 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea inscrierii in CF 33402, apartinand domeniului privat al Comunei Smardan, judetul Tulcea, a suprafetei de 0,5 ha, TP.32370/08.03.1994, proprietar Rata N. - -   - -
55 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind achizitia si montajul unui nou transformator electric de putere 100 KVA, pentru obiectivul ”Uzina de Apa” a comunei Smardan, judetul Tulcea - -   - -
54 05-07-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobarea achizitiei unor indicatoare rutiere pentru limitare de viteza in valoare de 6000 lei, in Comuna Smardan, Judetul Tulcea - -   - -
53 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea contului de executie la 30.06.2023 al comunei Smardan, judetul Tulcea - -   - -
52 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea unui drept pentru ocuparea temporara/permanenta a unor suprafete de teren din domeniul public pentru investitia”Înfiintare retea de canalizare si Statie de epurare”, in Comuna Smardan, judetul Tulcea - -   - -
51 05-07-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea fișei de calcul a prețului pe mc apa potabilă furnizată populatiei si agentilor economici de către Statia de alimentare cu apa în Comuna Smârdan, județul Tulcea - -   - -
50 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea completării art. 1, pct. I, din HCL nr. 34/22.05.2023 privind indicatorii tehnico-economici la proiectul de investiții ”Sistem de supraveghere video” în Comuna Smârdan, județul Tulcea - -   - -
49 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea modificării și completării art.6 și art.8 din HCL nr. 33/22.05.2023, privind implementarea proiectului de investiții ”Sistem de supraveghere video”, în comuna Smârdan, județul Tulcea - -   - -
48 31-05-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobarea achiziției unor limitatoare de viteză în valoare de 22500 lei, în Comuna Smârdan, județul Tulcea - -   - -
47 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea unui ajutor financiar in sumă de 10000 lei in vederea achitării transportului copiilor din Comuna Smârdan, județul Tulcea, la parcul acvatic Aqua Magic din Constanța - -   - -
46 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind atribuirea în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a unui teren in suprafață de 500 mp, din domeniul privat al Comunei Smardan, județul Tulcea, pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Grosu G. - -   - -
45 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 500 mp, domnului Grosu N. - -   - -
44 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea Indemnizației Primarului, Viceprimarului și a salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Smârdan, județul Tulcea - -   - -
43 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea vânzarii directe catre d-na Dima V.a terenului in suprafata de 1165 mp, situat in T35, P378/2, Lot 2, aparținand domeniului privat al Comunei Smârdan, județul Tulcea, pe care este amplasată o construcție proprietate personală - -   - -
42 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a terenului intravilan arabil în suprafață de 3747 mp, situat în T32, A 1387-1388-1389, aparținând domeniului privat al Comunei Smardan, județul Tulcea - -   - -
41 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Smârdan, județul Tulcea - -   - -
40 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea inlocuirii proiectantului pentru proiectul de investitii:”Înființarea rețea de canalizare și Stație de epurare” în comuna Smârdan, județul Tulcea - -   - -
39 31-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea modificării Devizului General de lucrări pentru proiectul:”Înființare rețea de canalizare și Stație de epurare” în comuna Smârdan, Județul Tulcea - -   - -
38 17-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind acordare teren folosinta gratuita LEGEA 15/2003-republicata -privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire locuinta proprietate personala 500 mp Șerban A.V. - -   - -
37 17-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind acordare teren folosinta gratuita LEGEA 15/2003-republicata -privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire locuinta proprietate personala 500 mp, Dachi M.C. - -   - -
36 17-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind acord drept de folosinta teren WE BUILD-IHI - -   - -
35 17-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare prelungire contract de reprezentare juridica cabinet avocat Ionascu D. - -   - -
34 17-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare indicatori tehnico-economici proiect ”Sistem video” - -   - -
33 17-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare implementare proiect ”Sistem video” - -   - -
32 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea diminuarii suprafetei de 31.464 mp, cu 981 mp, din CF 31365 - -   - -
31 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind obtinerea acordului de principiu in vederea transmiterii imobilului cu destinatia cabinet sanitar veterinar din domeniul privat al statului catre domeniul privat al UAT - -   - -
30 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare radiere din domeniul privat a suprafetei de 1047 mp din CF 30402 - -   - -
29 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare dezlipire suprafata 53.997 mp, CF 32338 - -   - -
28 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare dezlipire suprafata 635.951 mp. CF 33918 - -   - -
27 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare dezlipire suprafata 951.589 mp, CF 32417 - -   - -
26 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare dezlipire suprafata 7788 mp, CF 34047 - -   - -
25 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind dezlipire imobil teren suprafata de 450.881 mp, CF 33916 - -   - -
24 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind atribuirea in folosinta gratuita tinerilor intre 18-35 ani, a 500 mp pentru construire locuinta - -   - -
23 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind rectificarea Bugetului Local al Comunei - -   - -
22 09-05-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
21 18-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind Adrearea si includerea teritoriului Comunei Smardan la parteneriatul LEADER - -   - -
20 18-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii bugetului local - -   - -
19 18-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea contului de executie la 31.03.2023 - -   - -
18 10-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind nominalizare comisie de evaluare performante profesionale Secretar General - -   - -
17 10-04-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea incheierii exercitiului financiar la 31.12.2022 - -   - -
16 20-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea prevederilor art. 1 din OUG 115/2022, incepand cu data de 01.01.2023 - -   - -
15 20-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea Proiectului Tehnic - Modernizare Sistem de alimentare cu apa in comuna Smardan, Judetul Tulcea - -   - -
14 20-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind insusirea si aprobarea documentatiei de aprobarea a inscrierii in CF 33146 a 0,5 ha, TP.56480, imobil aflat in inventarul domeniului privat al comunei Smarda,, la pozitia 275 - -   - -
13 20-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind insusirea si aprobarea documentatiei de inscriere in CF 31816 a 0,9 Ha, TP 95661/09.10.2006, imobil aflat in inventarul domeniului privat al Comunei Smardan, pozitia 85 - -   - -
12 20-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind insusirea si aprobarea documentatiei cu propunerea de aprobare a dezlipirii suprafetei de 9 ha din CF 32571 - -   - -
11 20-03-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobarea unui ajutor financiar in suma de 5000 lei - scoala altfel transport elevi Smardan-Bran, Scoala Maior Ioan Murgescu - -   - -
10 20-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii Bugetului General Consolidat - -   - -
9 20-03-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 - -   - -
8 27-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind Planului urbanistic zonal –plan zona de extindere pentru anul 2023 - -   - -
7 27-02-2023 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobarea Planului pentru asistenta sociala pentru anul 2023 - -   - -
6 27-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea Planului pentru organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pentru anul 2023 - -   - -
5 27-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2023 - -   - -
4 01-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
3 01-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea actualizarii Acordului de cooperare - -   - -
2 01-02-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2023 - -   - -
1 30-01-2023 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare implementare proiect - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină