• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Smârdan

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
50 14-11-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2023 la nivelul Comunei Smardan, Judetul Tulcea da 2022-11-14  
49 09-11-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Smardan - -   - -
48 05-10-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind atribuirea in folosinta gratuita, in baza Legii nr.15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, a unui teren in suprafata de 500 mp. din domeniul privat al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Arhire Alexandra Mihaela - -   - -
47 05-10-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind atribuirea in folosinta gratuita, in baza Legii nr.15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, a unui teren in suprafata de 500 mp. din domeniul privat al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Arhire Marian Mădălin - -   - -
46 04-10-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 500 mp, domnului Cristea Marcel - -   - -
45 04-10-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 500 mp, domnului Bogdan Ștefan Dragoș - -   - -
44 14-10-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind validarea Dispoziției nr. 122/13.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV anul 2022 - -   - -
43 07-10-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor, cu aport voluntar, in comuna Smârdan, judetul Tulcea ” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar - -   - -
42 04-10-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
41 28-09-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Smardan - -   - -
40 27-09-2022 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobarea alimentarii cu apa a canalelelor de pe islazul comunal - -   - -
39 27-09-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Smârdan - -   - -
38 29-08-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea strategiei integrate de dezvoltare durabilă a comunei Smârdan Județul Tulcea 2021-2027 - -   - -
37 02-09-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Smârdan în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Maior Ioan Murgescu” Smârdan pentru anul școlar 2022-2023 - -   - -
36 29-08-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind implementarea proiectului „Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor, cu aport voluntar, in comuna Smârdan, judetul Tulcea” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar - -   - -
35 02-09-2022 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobarea Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2022-2023 al Comunei Smârdan, judetul Tulcea - -   - -
34 01-09-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300120/ 15.05.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720ROI0041723800049/ 15.06.2018, pentru proiectul “Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Smârdan, județul Tulcea” - -   - -
33 08-08-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind revocarea HCl 12/22.03.2022 privind validare mandat consilier SilifonViorel - -   - -
32 15-07-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea implementării proiectului de investiții "Modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Smârdan județul Tulcea" in cadrul POPAM 2014-2020 - Strategia de Dezvoltare Locala Intergrata a zonei pescaresti Dunarea Veche Bratul Macin, Masura 2 Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural si cultural si cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin precum și a indicatorilor tehnico-economici - -   - -
31 18-07-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA - -   - -
30 20-07-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind rectificare bugetului general consolidat - -   - -
29 04-07-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Smardan - -   - -
28 17-06-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport aferente vizitarii Aqua Magic - -   - -
27 06-06-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii , aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza comunei Smârdan judetul Tulcea - -   - -
26 06-06-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Smârdan județul Tulcea - -   - -
25 25-05-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind atribuirea in folosinta gratuita, in baza Legii nr.15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, a unui teren in suprafata de 500 mp. din domeniul privat al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domanie TM. - -   - -
24 25-05-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind atribuirea in folosinta gratuita, in baza Legii nr.15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, a unui teren in suprafata de 500 mp. din domeniul privat al Comunei Smârdan, Judetul Tulcea, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului SN - -   - -
23 25-05-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 500 mp, doamnei CA - -   - -
22 25-05-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 500 mp, doamnei AAM - -   - -
21 16-05-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea rectificării Bugetului General Consolidat al comunei Smârdan - -   - -
20 28-04-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea obiectivului de investiții ”Înființare parc de joacă în zona de extindere a comunei Smârdan județul Tulcea” - -   - -
19 21-04-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea modifcării Organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Smardan - -   - -
18 21-04-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea completării domeniului privat al UAT Comuna Smârdan - -   - -
17 26-04-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind alegerea președintelui de ședință - -   - -
16 14-04-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la MLPDA a proiectului privind investiția ” Înființare sistem de distribuție gaze naturale” - -   - -
15 11-03-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor secretarului general al comunei Smârdan pentru anul 2021 - -   - -
14 22-03-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pe raza comunei Smardan în anul 2022 - -   - -
13 08-03-2022 CAZACIOC GELU DANIEL, Consilier; MARCULESCU VASILE... privind modificare HCL 61/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local - -   - -
12 08-03-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind validare mandat consilier local - -   - -
11 07-03-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie eliberata de FGCR pentru proiectul Modernizarea retelei de drumuri de interes local - -   - -
10 18-02-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobare bugetului general consolidat - -   - -
9 18-02-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind incetare mandat consolier local - -   - -
8 14-02-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind modifcarea devizului general infintare canalizare si statie de epurare - -   - -
7 27-01-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea modificare HCL 21/11.05.2021 privind aprobarea Procedurii de acordare a anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante - -   - -
6 07-01-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea modificarii HCL 11/31.01.2020 privind aprobarea regulamentului de plata a taxei de habitat - -   - -
5 14-01-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind insusirea si aprobarea documentatiei de alipire a 2 imobile rezultand imobilul cu numar cadastral 34042 in suprafata de 2030 mp - -   - -
4 12-01-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea revocarii partiale a HCL 42/22.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022 - -   - -
3 05-01-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 al Scolii Gimnaziale Maior Ioan Murgescu Smardan - -   - -
2 04-01-2022 CHELCAN MARIN, Viceprimar; privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat pe tara pentru anul 2022 - -   - -
1 04-01-2022 MARCULESCU VASILE PETRICA, Primar; ... privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină