Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BERECHET GHEORGHE asistent personal Compartiment asistenti personali -
2 BUZEA LIDIA-MIHAELA asistent medical comunitar Compartiment sănătate -
3 CALOIAN MARIOARA consilier superior secretar general al comunei da
4 GHEORGHE CRISTIAN-VIOREL muncitor Compartiment stație apă -
5 GIUMALĂ CONSTANŢA asistent personal Compartiment asistenti personali -
6 MARCULESCU PETRE SORIN inspector de specialitate Compartiment urbanism și cadastru -
7 MOLDOVEANU OCTAVIA asistent personal Compartiment asistenti personali -
8 PICOS OLIMPIA asistent personal Compartiment asistenti personali -
9 RADU ANDREI muncitor Compartiment administrație -
10 RENŢIA CARMEN asistent personal Compartiment asistenti personali -
11 SARĂU IOANA asistent personal Compartiment asistenti personali -
12 SARĂU ŞTEFAN referent superior Compartiment urbanism și cadastru da
13 SIMINOI LENUŢA inspector superior Compartiment contabilitate, achiziții publice și impozite și taxe locale da
14 TIRON CONSTANTIN muncitor Compartiment stație apă -